Oferujemy szeroką gamę betonów o wysokich standardach jakościowych:
  • Betony zwykłe towarowe:
    od B 10 do B 50 oraz od C 8/10 do C 40/50.
  • Betony wodoszczelne W-6; W-8.
  • Betony posadzkowe.
  • Betony drogowe i mostowe z zastosowaniem grysów bazaltowych i granitowych dla budownictwa komunikacyjnego.
  • Betony lekkie - keramzytobetony.
  • Szlichty
  • Stabilizacje.

            Węzeł przystosowany jest do produkcji mieszanek na różnego rodzaju kruszywach. Ze względu na liczbę posiadanych silosów cementowych, zasieków kruszyw i pomp dodatków chemicznych, zmiana rodzaju mieszanki betonowej na specjalną nie powoduje zakłócenia normalnego toku produkcji.