Dzięki wdrożonemu i funkcjonującemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji tworzymy optymalne warunki do produkcji mieszanek betonowych, gruntów stabilizowanych cementem oraz prefabrykatów betonowych przez co gwarantujemy odbiorcom stabilne parametry wyrobów.

 

Utrzymujemy wysoką jakość produktów zaczynając od odpowiednio dobranych surowców, zaprojektowania właściwego składu mieszanek, produkcji na wysokiej klasy sprzęcie oraz wykonaniu kompleksowych badań kontrolnych w oparciu o aktualnie obowiązujące normy europejskie i krajowe, aż do doradztwa technologicznego i nadzoru na placu budowy.

Posiadamy własne laboratorium zakładowe, w którym wykonujemy badania zarówno na świeżej mieszance, jak i na gotowym wyrobie. W ramach oceny zgodności z wymaganiami poszczególnych norm oraz deklarowanymi wartościami, wyroby podlegają ocenie z odpowiednią częstotliwością.

Urządzenia laboratoryjne podlegają bieżącym sprawdzeniom / wzorcowaniom, które są zgodne z harmonogramem kontroli urządzeń laboratoryjnych. Na bieżąco nadzorowana jest również prawidłowość działania urządzeń na danych stanowiskach, prowadzona przez wiodących pracowników

 

Badania na świeżej mieszance betonowej:


- badanie gęstości,
- badanie konsystencji,
- badanie  zawartości powietrza.

Badania na stwardniałym betonie:


- badanie wytrzymałości na ściskanie

Kontakt

Kontakt