Stabilizacje stosuje się jako warstwy wzmacniające podłoże gruntowe do prawidłowych parametrów nośności. Na warstwie stabilizacji układa się podbudowy cementowe o odpowiednich wytrzymałościach w zależności od projektowanej konstrukcji i kategorii ruchu.

- Grunt stabilizowany cementem Rm=0,5-1,5 MPa
- Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa
- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5-5 MPa 

Kontakt

Kontakt