Mieszanki CBGM to mieszanki związane cementem. Składają się z kruszyw o kontrolowanym uziarnieniu oraz cementu.
Mieszanki CBGM przygotowywane są z uwzględnieniem wymagań poszczególnych inwestycji. Muszą przy tym spełniać precyzyjnie określone normy.
Zastosowanie znajdują między innymi w inwestycjach drogowych i lotniskowych. Przy ich pomocy tworzy się warstwy podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

Nasza firma posiada certyfikat w zakresie wytwarzania mieszanek związanych cementem wg PN-EN 14227-1:2013-10.

- C0,4/0,5
- C1,5/2
- C3/4
- C5/6
- C6/8
- C8/10
- C9/12

Kontakt

Kontakt