Transport mieszanki betonowej z miejsca jej wytworzenia na plac budowy ma kluczową rolę w całym procesie technologicznym betonowania. Czynniki mogące powodować obniżenie jakości mieszanki podczas transportu powodują, że ten etap w całym cyklu od wyprodukowania do wbudowania betonu może okazać się najbardziej kluczowy. Co do zasady mieszanki betonowe gęstoplastyczne, plastyczne i półciekłe transportowane są maszynami zwanymi betonomieszarkami samochodowymi.

Transport mieszanki betonowej jako proces powinien być prowadzony tak aby nie doprowadzić do segregacji, czy zmiany składu mieszanki betonowej. Czas transportu jest przy tym czynnikiem determinującym ewentualne zmiany właściwości mieszanki (np. rozpoczęcie procesu wiązania). Czas transportu gotowej mieszanki w betoniarkach zależy od konsystencji mieszanki betonowej, temperatury mieszanki i temperatury zewnętrznej, składników mieszanki (cement, domieszki).

Właśnie dlatego zatrudniamy najbardziej doświadczoną i wykfalifikowaną w powyższym procesie kadrę kierowców. Dzięki temu nasi klienci mają gwarancję, że zamówiona przez nich mieszanka betonowa dojedzie  w uzgodnionym czasie, zachowując wszystkie swoje właściwości.

W naszej ofercie posiadamy  rozbudowany park technologiczny wyposażony w specjalistyczne betonomieszarki 9m3, pompo-gruszki oraz pompy do betonu o długości wysięgnika 36mb.

Kontakt

Kontakt