Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta oraz wysoka jakość obsługi były dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz były na najwyższym poziomie.


Oferujemy wysoką jakość produktów dzięki stosowaniu wyłącznie surowców o najwyższej jakości, posiadających aktualne certyfikaty dopuszczenia do produkcji zgodne z obowiązującymi w Polsce normami. Wysoka jakość produkcji jest osiągana również dzięki zaawansowanej technologii oraz wdrożonemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji.


Beton towarowy

Nasza wytwórnia betonu jest wieloletnim certyfikowanym producentem betonu. Wszystkie klasy betonu spełniają wymogi określone normą PN-EN 206:2013+A1:2016.

Mieszanki związane cementem CBGM

Mieszanki CBGM składają się z kruszyw o kontrolowanym uziarnieniu oraz cementu. Przygotowywane są z uwzględnieniem wymagań poszczególnych inwestycji.

Grunty stabilizowane cementem

Stabilizacje stosuje się jako warstwy wzmacniające podłoże do prawidłowych parametrów nośności. Na warstwie stabilizacji układa się podbudowy cementowe o odpowiednich wytrzymałościach.

Podsypki piaskowo-cementowe

Podsypka cementowo piaskowa jest to połączenie cementu, piasku i innych kruszyw. Doskonale wzmacnia warstwę kostki brukowej, kostki betonowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych i innych.

Prefabrykaty betonowe

Nasza firma zajmuje się także produkcją różnego rodzaju prefabrykatów betonowych - kostki brukowej, krawężników i obrzeży, bloczków betonowych oraz trylinki o różnych wymiarach i kształtach.

Transport na miejsce inwestycji

Transport mieszanki betonowej z miejsca jej wytworzenia na plac budowy ma kluczową rolę w całym procesie technologicznym betonowania. Proces powinien być prowadzony odpowiednim sprzętem.

Kontakt

Kontakt