Firma "Basero" powstała w 1991 roku.
Podstawą jej działalności od początku była produkcja betonu towarowego.

 

Dostarczamy beton twarowy na budowy w Płocku i jego okolicach zarówno na inwestycje publiczne, przemysłowe, drogowe i indywidualne.

W dalszych latach działalności firma "Basero" rozwinęła produkcję prefabrykatów betonowych: ogrodzenia żelbetowe, płyty MON, bloczki betonowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa.

Nieprzerwanie stawiamy w rozwój zawodowy naszych pracowników, w zaplecze technologiczne oraz w park maszynowy, samochodowy. Posiadamy kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz odpowiedni potencjał techniczny i logistyczny do sprostania wymaganiom stawianym nam przez nawet najbardziej wymagających klientów w zakresie jakości proponowanych usług i terminowości wykonania powierzonych zleceń.

Produkcja betonu wymaga dużego doświadczenia i wiąże się z dużą odpowiedzialnością na którą pracujemy od ponad 30 lat.

 

 

Posiadamy pełną certyfikację w zakresie:

 

- Betonu towarowego wg PN-EN 206+A2:2021-08
- Betonu towarowego, krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2022-08
- Elementów murowych z betonu kruszywowego wg PN-EN 771-3+A1:2015-10, 
- Kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005+AC:2007
- Krawężników betonowych wg PN-EN 1340:2004+AC:2007
- Mieszanek związanych cementem wg PN-EN 14227-1:2013-10
- Podbudów i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012

Kontakt

Kontakt