Nasza wytwórnia betonu jest certyfikowanym producentem betonu. Wszystkie klasy betonu spełniają wymogi określone normą PN-EN 206+A2:2021-08 oraz krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2022-08, specyfikującą sposób i warunki wytworzenia betonu, składniki betonu, właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz sposobu ich weryfikacji.

Dzięki komputerowemu sterowaniu procesem produkcji gwarantujemy uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów, a tym samym produkty betonowe najwyższej klasy zarówno w wytwórni  betonu jak i na placach budowy. Ich jakość jest monitorowana na bieżąco przez posiadane własne Laboratorium oraz Laboratorium Politechniki Warszawskiej.
 

W naszej ofercie:

 

- betony zwykłe konstrukcyjne (w klasach wytrzymałości: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C40/50 we wszystkich klasach konsystencji od S1 do S5 z zachowaniem wymaganych klas ekspozycji)
- betony drogowe i  mostowe
- betony hydrotechniczne i wodoszczelne
- betony posadzkowe ze zbrojeniem rozproszonym 
- betony o podwyższonej mrozoodporności
- betony licowe (Architektoniczne)
- betony ciężkie
- betony lekkie
- pianobetony
- betony podwodne (KONTRAKTOROWE)

Kontakt

Kontakt