Podsypka cementowo piaskowa jest to połączenie cementu, piasku i innych kruszyw. Doskonale wzmacnia warstwę kostki brukowej, kostki betonowej, kostki granitowej i płyt chodnikowych. Jest najczęściej zalecanym materiałem przez producentów kostki brukowej, ponieważ łączy w sobie zalety różnego rodzaju podsypek.

- Podsypka piaskowo-cementowa
- Podsypka piaskowo -cementowa 1:3
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:5

Kontakt

Kontakt